Na tablicach indywidualnych: - litera i cyfra stanowią wyróżnik województwa (możliwe wartości D0,D1,D2,...,D9) - kolejne litery w liczbie od 3 do 5 stanowią wyróżnik indywidualny pojazdu, w którym nie więcej niż dwie ostatnie litery można zastąpić liczbą